Reklamacije i povrati

Pravo na jednostrani raskid ugovora

OBAVIJESTI O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU I UGOVORA SKLOPLJENIH IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Na temelju članka 81. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 19/22) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi ovaj pravilnik.

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: 

– kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe naručena putem mrežne stranice dls.com.hr

Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama na adresu Rečička Ulica 115a, 47000 Karlovac bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

U smislu ovih općih uvjeta, potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Potrošač ima pravo raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Razdoblje raskida Ugovora isteći će nakon 14 dana od dana kad ste Vi ili treća osoba koju ste naveli, osim prijevoznika, stekli fizički posjed robe ili u slučaju više artikala iz jedne narudžbe dostavljenih odvojeno, nakon 14 dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste naveli, osim prijevoznika, stekli fizički posjed posljednjeg artikla iz narudžbe. 

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja PISANO obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu: info@dls.com.hr u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe/računa, datum kupovine i naziv proizvoda, IBAN na koji je potrebno izvršiti povrat novčanih sredstava.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/2022) ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. 

POTVRDA kojom se potvrđuje primitak izjave o raskidu od strane potrošača!
Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju (pisani obrazac, mail..).

Svi internetski trgovci i trgovci na malo u EU-u, na Islandu, u Lihtenštajnu ili u Norveškoj obvezni su osigurati lako dostupnu poveznicu s platformom za internetsko rješavanje sporova i adresu e-pošte za platformu za internetsko rješavanje sporova za kontakt s vama (članak 14. Uredbe (EU) br. 524/2013 ).  

Platforma za internetsko rješavanje sporova ec.europa.eu/consumers/odr.

Više o pravilniku o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija možete pročitati OVDJE!

Europska platforma za rješavanje sporova: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je stvarno nadležan Sud u Karlovcu.

Ostavite svoje kontakte i kontakt e mail adresu za internetsko rješavanje sporova. Kako bi zadovoljili rok raskida Ugovora, dovoljno je da nam prije isteka razdoblja raskida Ugovora pošaljete dopis u vezi ostvarivanja svojih prava raskida.

Učinci raskida Ugovora

Ako se odlučite jednostrano raskinuti Ugovor u zakonskom roku, vratit ćemo Vam primljene uplate na ime cijene naručenih proizvoda umanjeno za troškove povezane s načinom plaćanja (provizija banke kod plaćanja kreditnom karticom itd), najkasnije u roku od 14 radnih dana od dana kada smo primili naručenu robu i to pod uvjetom da je proizvod zaprimljen u ispravnom stanju u kakvom je ona dostavljena. Vraćena roba ne smije biti korištena i imati bilo kakva oštećenja, te je istu potrebno dostaviti u izvornom pakiranju. Povrat novčanih sredstava izvršiti ćemo uplatom sredstava na račun. U slučaju da je plaćanje izvršeno “pouzećem”, primljeni novčani iznos moguće je vratiti isključivo uplatom na račun, pri čemu ste obvezni prilikom raskida obavijestiti nas o IBAN računu na koji je potrebno izvršiti uplatu. Zadržavamo pravo izdati kupon u iznosu vraćene robe ako nisu pruženi podaci o bankovnom računu i nakon uzastopnih podsjetnika.

Potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor, a robu je potrebno vratiti ili isporučiti na adresu: Rečička ulica 115A, 47000 Karlovac. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka od 14 dana preda robu prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu. Potrošač se obvezuje proizvod vratiti  neoštećeni u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen te s izvornikom računa kao dokaz kupovine istog.

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnost robe, isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. (Robu koju Kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana, isti ne smije slagati, prepravljati, koristiti, skinuti ušivenu etiketu i/ili ušiveni logo, otvarati originalno pakiranje, niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.)

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata, robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje rezultat rukovanja proizvodom, prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja. Također, povrat artikla prema našem skladištu kupac organizira o svom trošku ili uz pomoć naše dostavne službe. U slučaju da se povrat organizira putem naše dostavne službe, onda se iznos koji se vraća kupcu smanjuje za troškove dostave na ime troškove povrata proizvoda prema cijenama dostave navedenih u ovim Općim uvjetima. Ukoliko kupac vraća paket koji nije imao nikakva oštećenja ili greške, a platio je kreditnom karticom, kupcu se iznos koji se vraća umanjuje za proviziju banke od kupčeve kartice.

Kupac se prilikom zaključivanja narudžbe obvezuje da će preuzeti naručeni paket, a u slučaju ne preuzimanja naručenog paketa (te će paket biti vraćen u naše skladište), prihvaća da će naknadno podmiriti troškove ponovne dostave prema cijenama navedenim u ovim Općim uvjetima. Ukoliko su paket i artikli koje je kupac naručio potpuno neoštećeni, a kupac ga ipak želi vratiti, kupac je dužan dostaviti svoj broj računa u banci na prodaja@dls.com.hr, na taj broj mu se uplaćuju novci kako je određeno u ovim uvjetima.

Kupac je sukladno članku 84. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022) odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko zaprimi oštećenu robu nastalu prilikom transporta. U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredba Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, članka: 400.- 430., 126/21, 114/22 i 156/22). Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku 14 dana od primitka proizvoda, slanjem popunjenog obrasca o jednostranom raskidu ugovora kojeg svaki kupac dobiva prilikom kreiranja narudžbe na svoj mail ili, ako nema mail, u pisanom obliku uz paket koji dobi na kućnu adresu. 

Ukoliko je kupcu dostavljen pogrešan proizvod zbog pogreške kod isporuke robe, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrata robe o čemu šalje obrazac na e-mail info@dls.com.hr, a nakon zaprimanja mail-a djelatnik DLS Detail Hrvatska će kontaktirati kupca. 

Za sva informacije u vezi povrata proizvoda kontaktirajte nas na e-mail: prodaja@dls.com.hrbima-shop.hr ili na mobitel 099/ 214-3412.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

Ukoliko artikl nema nikakvog oštećenja, a kupac ga ipak iz želi vratiti jer mu se ne sviđa ili mu ne odgovara, kupcu se vraća cijeli iznos artikla umanjen samo za iznos dostave. Također, povrat artikla prema našem skladištu kupac organizira o svom trošku ili uz pomoć naše dostavne službe, ali se onda iznos koji se vraća kupcu smanjuje za dodatnih 4,00 € / 30,13 kuna. 

Ukoliko kupac želi zamjenu paketa koji nema nikakvih oštećenja ili nedostatak i u zamjenu želi neki drugi artikl / artikle mora platiti uslugu zamjene paketa i unaprijed uplatiti iznos od 7 eura. Usluga zamjene paketa (exchange parcel) uključuje prikupljanje paketa kod kupca (kupac je dužan naručeni artikl / artikle koje želi zamijeniti poslati u originalnoj ambalaži i kvalitetno zaštićene zbog sprječavanja loma tokom transporta) i dostavu zamjenskog artkla (artikle) do kupca.

Ukoliko kupac vraća paket koji nije imao nikakava oštećenja ili greške, a platio je kreditnom karticom, kupcu se iznos koji se vraća umanjuje za proviziju banke od kupčeve kartice.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac (povrat sredstava na račun) unutar 14 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je prvo poslati popunjeni obrazac za jednostrani raskid ugovora (prodaja@dls.com.hr) te neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen. Ukoliko kupac vrati artikl sa oštećenom ambalažom ili oštećeni artikl, odjel reklamacije ocijenit će vraćeni proizvod i njegovu trenutnu vrijednost te ćemo taj iznos vratiti kupcu.

Kupac se prilikom zaključivanja narudžbe obvezuje da će preuzeti naručeni paket, a u slučaju ne preuzimanja naručenog paketa (te će paket biti vraćen u naše skladište), prihvaća da će naknadno podmiriti troškove dostave u iznosu od 4,00 € / 30,13 kuna. Ukoliko su paket i artikli koje je kupac naručio potpuno neoštećeni, a kupac ga ipak želi vratiti, kupac je dužan dostaviti svoj broj računa u banci na prodaja@dls.com.hr, na taj broj mu se uplaćuju novci umanjeni za dostavu. Ovo ne vrijedi u slučaju da je dostavljač kriv za neuspjelu dostavu ili naručeni artikli imaju bilo kakvo oštećenje ili grešku.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Kako bi povrat i reklamacije riješili kupac je dužan dostaviti na mail prodaja@dls.com.hr: 

 1. Račun ili broj narudžbe iz koje reklamirate artikle.
 2. Slike transportne kutije izvana.
 3. Slike unutrašnjeg pakiranja i zaštite.
 4. Slike polomljenih artikala.
 5. Navedite nazive polomljenih artikala i količinu.

Kupac je sukladno članku 84. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022) odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Slijedom toga DLS Detail Hrvatska preporučuje svojim kupcima:

 •  – dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici DLS Detail Hrvatska (dls.com.hr) prilikom izbora proizvoda,  
 • – ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i o tome napravite zapisnik sa dostavljačem te poslikajte, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom, Sukladno Zakonu o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13, 78/15, 110/19,  čl.54) u slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor odmah pri uručenju poštanske pošiljke.
 • – poslikajte paket koji ste dobili, posebice pakiranje
 • – ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja,
 • – pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite DLS Detail Hrvatska i vratite proizvod bez da ste ga koristili,
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte posuđe) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.  

 

Pritužbe kupaca (reklamacije, povrati, zamjene …) rješavamo putem maila prodaja@dls.com.hr ili putem pošte na adresu DKD o.t.u., Rečička ulica 115A, 47000 Karlovac ili osobno na adresi DKD o.t.u., Rečička ulica 115A, 47000 Karlovac. Ukoliko artikl ima bilo kakav nedostatak, lom ili tvorničku grešku svaki kupac je dužan poslati na navedeni mail slike artikala i pakiranja nakon čega će naša služba za reklamacije u najkraćem roku riješiti reklamaciju (obično 2 – 4 radnih dana – najkasnije 30 dana nakon zaprimljene reklamacije).

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), DKD o.t.u. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. DKD o.t.u. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

OBRAZAC ZA NADOKNADU TROŠKOVA DOSTAVE U SLUČAJU ODBIJANJA PREUZIMANJA PAKETA OD STRANE KUPACA!

Ukoliko kupac naruči personalizirane proizvode, tj. proizvode iz naše vlastite proizvodnje po narudžbi, prihvati simulaciju, tj. prikaz kako bi taj artikl trebao izgledati sa natpisom ili logom kupca/poduzeća, takvi se artikli ne mogu reklamirati ili vratiti nakon primitka robe , a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti pottrošača.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: 

Dio Zakona o zaštiti potrošača NN 19/2022 vezan uz sklapanje ugovora na daljinu izvan poslovnih prostorija vezan je uz članke 60.-65. te 72.-86.

Također, kupac može informacije o svojim pravima i odgovornostima pronaći putem Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN, 72/14)

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor DKD o.t.u. 
DKD o.t.u.  vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora pismeno: 

 1. putem pošte na adresu DKD o.t.u., Rečička ulica 115A, 47000 Karlovac
 2. osobno na adresi DKD o.t.u., Rečička ulica 115A, 47000 Karlovac
 3. putem e-maila prodaja@dls.com.hr

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe ili broj računa. DKD o.t.u. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti trgovca o načinu podnošenja pisanog prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

Pravo raskida Ugovora – pravne osobe osobe

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom “Pravo na jednostrani raskid Ugovora – potrošači”. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj prodaji.

Zajedničke odredbe 

Nemate pravo raskida Ugovora kada se Ugovor odnosi na isporuku sljedećih proizvoda:

 • i. predmet ugovora roba koja j izrađena po specifikaciji kupca ili koja je prilagođena kupcu,
 • ii. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • iii. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • iv. roba kojoj istječe rok upotrebe

Ako kupac, bez obzira na redovitu uporabu potrebnu za testiranje proizvoda, proizvod vrati s velikim oštećenjem ili u stanju zbog kojeg prodavatelju nije moguće prodati proizvod (nije pogodno za prodaju), prodavatelj nije odgovoran za povrat plaćenog iznosa kupcu.

MATERIJALNI NEDOSTACI PROIZVODA

Odgovornosti DKD o.t.u. za materijalne nedostatke na proizvodima:

 • odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
 • odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga
 • odgovara za materijalne nedostatke neovisno o tome je li ugovorom prenio ili se obvezao prenijeti kupcu stvar u vlasništvo, a kupac platio ili se obvezao platiti njezinu cijenu.
 • odgovara za materijalne nedostatke prema pravilima propisanima za ugovor o kupoprodaji i kada je riječ o ugovoru za isporuku stvari koju je tek potrebno izraditi ili proizvesti, neovisno o tome je li po općim pravilima riječ o ugovoru o kupoprodaji, ugovoru o djelu ili drugom ugovoru.

Podrazumijeva se da je svaki nedostatak stvari koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika ili na razdoblje od šest mjeseci od trenutka prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

 • ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 • ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji
 • ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 • ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 • ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 • ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Prodavatelja ne obvezuju izjave iz točke 7. dijela “Nedostatak postoji” ako dokaže da nije znao niti je mogao znati za tu izjavu, ili da je do trenutka sklapanja ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak ili usporediv način kao i kada je dana, ili da ta javna izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji.

Kod potrošačkih ugovora nedostaci iz točaka 4.,5.,6. i 7. dijela “Nedostatak postoji” ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka navedenih u točkama 4.,5.,6. i 7. dijela “Nedostatak postoji” i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Za trgovačke ugovore se smatra da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Skriveni nedostaci

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

 

Jamstvo Prodavatelja/Proizvođača

Ukoliko je tako pisano određeno za određene proizvode, prodavatelj ili proizvođač može jamčiti za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, te tada kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača, da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda ispravnu stvar. Svi uvjeti jamstva za ispravnost stvari te prava kupca, su u tom slučaju određeni u pisanom jamstvenom listu proizvoda koji se predaje Kupcu prilikom kupovine istog.

ODGOVORNOST I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

DKD o.t.u. ne snosi nikakvu odgovornost za sljedeće gubitke, bez obzira na njihovo podrijetlo:

i. gubitak prihoda ili prodaje,

ii. gubitak od redovitog poslovanja,

iii. gubitak profita ili ugovora,

iv. gubitak predviđene uštede,

v. gubitak podataka i

vi. gubitak vremena poslovanja ili upravljanja poslovanjem.

Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici.