Svakodnevnom upotrebom vozila tijekom određenog vremena možemo primijetiti da površina laka postaje pomalo gruba. Razlog tome je razna površinska kontaminacija koja se čvrsto veže za površinu te ju nije moguće ukloniti klasičnim pranjem. Uglavnom su to čestice metala (zračna hrđa), ostaci katrana, biljna smola, ostaci insekata, itd…

ORGANSKE I ANORGANSKE KONTAMINACIJE

DK 00

Organska kontaminacija je obično vidljiva i tipični oblici takve kontaminacije su katran, biljna smola i ostaci insekata. Vežu se poput “superljepila” za površinu vozila. Kako se te kontaminacije kroz vrijeme akumuliraju , ne samo da će estetski dojam vozila biti umanjen nego će i otjecanje vode sa površine biti značajno reducirano. Štoviše, ostaci insekata koji se duže vrijeme zadržavaju na laku mogu ostaviti trajna oštećenja zbog korozivnog efekta uzrokovanog organskim kiselinama u njihovim ostacima.

Anorganska kontaminacija je uglavnom nevidljiva golom oku i tipična je pojava na površini. Uglavnom se odnosi na: čestice koje se nalaze u zraku uzrokovane industrijskim aktivnostima, kočionu prašinu, čestice prašine sa tračnica, “overspray” ostaci laka koji su dospjeli na površinu nestručnim radovima na vozilu i čestice koje izlaze sa ispušnim plinovima prilikom redovne upotrebe vozila. Također njihovo taloženje je degradiranje estetike vozila kao i umanjivanje hidrofobnih svojstava postojeće zaštite. Ukoliko se zadržavaju u dužem vremenskom razdoblju na vozilu, često uzrokuju nepravilnosti na laku, oksidaciju i pojavu korozije. Na žalost, zbog činjenice da se takva vrsta kontaminacije uglavnom nalazi u zraku i taloži na vozilo kad god miruje, nije bitno gdje se nalazite ili gdje parkirate automobil. Takva kontaminacija je prisutna svugdje i tijekom čitave godine.

Katran, biljna smola i ostaci kukaca se vežu kao “superljepilo” za površinu vozila. Postoje čistači specijalno dizajnirani da djeluju na ovakvu vrstu kontaminacija, tipično nazvani “bug and tar removers”. Neki od ovih proizvoda će neobojane plastične dijelove i gume oko prozora učiniti bjelkastima i ostaviti mrlje na kromiranim dijelovima, tako da savjetujemo zaštititi te dijelove sa trakom prije tretiranja same površine.

Prometnice prekrivene masnim kontaminacijama koja se prilikom svakodnevne upotrebe nanese na vozilo, pogotovo za vrijeme kišnih uvjeta. Ulje, čestice dizelskog i benzinskog goriva u kombinaciji sa prljavštinom sa prometnica formiraju ljepljiv prljavi cestovni film koji se lijepi za porvšinu vozila. Koristeći otapala rastapamo vezu između između takove vrste kontaminacija i lakirane površine, stakla i kotača dopuštajući pritom da ih se bezbolno ukloni ispiranjem.

Ti proizvodi su tipično nazvani otapalima ili univerzalnim sredstvima za čišćenje (APC) i mogu biti na bazi vode ili na bazi otapala (solvent). Neki od ovih proizvoda mogu izbijeliti neobojane plastične dijelove ili gumene dijelove te prouzročiti mrlje na kromiranim površinama te je takva područja potrebno zaštititi prije aplikacije sredstva.

Metal i ostale metalne čestice uglavnom nastaju kao derivati kočione prašine i kao takvi mogu biti vrući. Posljedica toga je lakše i čvršće vezanje za lakiranu površinu i kako se hlade stvrdnjavaju se na površini i njihovo neuklanjanje uzrokovati će štetu na završnom bezbojnom laku. Kako bi ih učinkovito uklonili preporučuje se upotreba proizvoda specijalno namijenjenog u tu svrhu, poznati i kao “odstranjivači metalnih kontaminacija”. Taj tip čistača radi kako bi neutralizirao i skupio metalne čestice, što za posljedicu ima njihovo raspadanje i pucanje veze sa površinom i na taj način budu sigurno isprane sa površine.

METODE I PROIZVODI ZA DEKONTAMINACIJU

DK 02

Već smo rekli da klasičnim pranjem ne možemo ukloniti površinsku kontaminaciju. Međutim, postoje proizvodi i tehnike koje ćemo upotrijebiti kako bi naša površina opet bila čista od svih oblika kontaminacije, a opet nećemo degradirati kvalitetu i izgled same površine. Za tu namjenu uglavnom koristimo odstranjivače smole i katrana i detailing glinu.

Detailing glina je korisna za uklanjanje vezanih kontaminanata sa površine vozila, kao što je biljna smola, talog katrana, ostaci insekata i čak ostatke kočione prašine je moguće ukloniti. Teško kontaminirane površine općenito zahtijevaju abrazivniju gradaciju gline kako bi se kontaminanti uklonili, i iako mekša glina može izvršiti zadatak, potrebno vrijeme se znatno produžuje. Izaberite najfiniju abrazivnost koja je pogodna za posao, jer abrazivnije gline imaju potencijal da matiraju površinu (ostave trag), pogotovo ako je lak mekan.

Većina auto glina su raspoložive u blokovima od 50, 100 ili 200 grama. Presijecite blok na nekoliko dijelova – ne samo da ćete lakše raditi na taj način nego i imate dodatnu sigurnost ukoliko vam komad gline padne na pod, imate drugi komad za nastavak rada!

Sve auto gline zahtijevaju lubrikant. Neke koriste standardni quick detailer, neke poseban lubrikant za tu namjenu, a neke običnu vodu. Za koju god se odlučite, bitno je da površina koju čistite bude uvijek adekvatno lubricirana kako bi osigurali da glina lako klizi po panelu. To omogućuje glini da kvalitetno ukloni kontaminante bez utjecaja na izgled površine.

Glina može biti korištena na većini površina (lak, staklo, naplatci), sa izuzetkom od teksturirane plastike.

Međutim, već smo naveli da su proizvodi za odstranjivanje katrana i ljepila i metalnih kontaminacija također neophodni kako bi površina vozila opet bila u besprijekornom stanju. Sa takvom vrstom kontaminacija glina se teško nosi i potrebno je puno vremena kako bi se samo njom u potpunosti dekontaminirala površina. Iz tog razloga preporučujemo odraditi prvo kemijsku dekontaminaciju sa gore navedenim proizvodima, a zatim oprati i sprati vozilo i započeti rad sa detailing glinom.

Pogledajte proizvode za kemijsko uklanjanje kontaminacija

Pogledajte proizvode za fizičko uklanjanje kontaminacija